Daha fazla bilgi için resme tıklayın

Sistemlerdeki boru hatları, buhar üreticileri, eşanjörler ve soğutma ekipmanları ve kompansatörlerin görsel muayenesi (VT) viZaar industrial imaging AG Videoskopları ile görüntülenir ve raporlanır.

 • Türbinlerin görsel muayenesi
 • Jeneratörlerin görsel muayenesi
 • İstim boru hatlarının görsel muayenesi
 • Kondensatörlerin görsel muayenesi
 • Boru hattı şebekelerinin görsel muayeneleri; Erozyon / Korozyon
 • Rotor kanadı ve Püskürtücü ağız tetkiklerinin görsel muayeneleri
 • Valflerin görsel muayenesi
 • Besleme suyu ön ısıtıcıların görsel muayenesi
 • Buhar türbinlerinin görsel muayenesi
 • Gaz türbinlerinin görsel muayenesi
 • Yabancı cisim kurtarma