Daha fazla bilgi için resme tıklayın

Depolama tankları, ateşleme kuleleri, ham madde depoları, katalitik çeviriciler, katalitik parçalama tesisleri, bölme kuleleri, tren vagonları, reaktörler, eşanjörler, buhar jeneratörleri / fırınlar, basınçlı kaplar, borulama hatları, supaplar, sütünler, hat ayırıcıları, atık su boru şebekeleri, üretim atığı hatlarının görsel muayeneleri (VT) viZaar industrial imaging AG Videoskopları ile görüntülenir ve raporlanır.

 • Depolama tanklarının görsel muayenesi
 • Ateşleme kulelerinin görsel muayenesi
 • Ham madde depolarının görsel muayenesi
 • Katalitik çeviricilerin görsel muayenesi
 • Katalitik parçalama tesislerinin görsel muayenesi
 • Bölme kulelerinin görsel muayenesi
 • Tren vagonlarının görsel muayenesi
 • Reaktörlerin görsel muayenesi
 • Eşanjörlerlerin görsel muayenesi
 • Buhar jeneratörleri / Fırınların görsel muayenesi
 • Basınçlı kapların görsel muayenesi
 • Borulama hatlarının görsel muayenesi
 • Supapların görsel muayenesi
 • Sutünlerin görsel muayenesi
 • Hat ayırıcıların görsel muayenesi
 • Atık su boru şebekelerinin görsel muayenesi
 • Üretim atığı hatlarının görsel muayenesi